Logo Humaniora Color SVG

Contact

Contactgegevens

GVB Don Boscoscholen A + B

Hertjen (wijkschool)

(Klik op een school om het adres te zien)

Schooluren

Maandag
08u00 - 16u00
Dinsdag
08u00 - 16u00
Woensdag
08u00 - 12u00
Donderdag
08u00 - 16u00
Vrijdag
08u00 - 16u00
Tulpenstraat 16, 9100 Sint-Niklaas
+32 (0)3 776 55 88
Hertjen 106, 9100 Sint-Niklaas
+32 (0)3 776 55 88

Heb je een vraag of een bericht?

Indien u een vraag hebt, kan u die hier stellen. Of bekijk ons FAQ om snel een antwoord te vinden op je vraag.

Contactformulier

FAQ

Verwittig via classdojo de klasleerkracht en/of bel naar het secretariaat: 03 776 55 88  
Ons secretariaat bevindt zich in de Tulpenstraat 16 op de eerste verdieping boven de burelen van de directeurs. Zowel de ouders van het Hertjen als de Tulpenstraat kunnen er terecht, elke werkdag vanaf 8 uur tot 11u30 en in de namiddag 13u30 tot 16u. Enige uitzondering: in de namiddag is het secretariaat enkel in de voormiddag open. telefoon: 03 776 55 88 e-mail: secretariaat@donboscoschool.be
Te laat komen, kan eigenlijk niet. Dat zorgt voor stress bij je kind en de leerkracht. Als het toch een keer gebeurt, moet je aanbellen. Dan meldt het kind zich aan bij directie of het secretariaat. Op de wijkschool bel je aan en wacht je tot een van de leerkrachten de deur opent.
QUESTI is ons digitaal leerlingvolgsysteem. Het wordt o.a. gebruikt om de evolutie op te volgen van alle kinderen en om de rapporten van de kinderen van de lagere school op te maken.
Dit is ons digitaal communicatiesysteem tussen ouders en school. Je vindt er het "schoolverhaal" met informatie voor iedereen. Je vindt er de "klasverhalen" met info, foto's en filmpjes van jouw kinderen. Je kan er ook berichten sturen naar de leerkracht. Je moet de gratis app downloaden op je telefoon of je kan het ook raadplegen online.
Nee. Alles gaat via factuur. We bezorgen je vijf maal per jaar een factuur. Daarin zitten gemaakte kosten van de voorbije periode en een voorschot op de maximumfactuur.
Onderwijs in Vlaanderen is in principe gratis. Scholen mogen wel een bijdrage vragen voor zwemmen, uitstappen, culturele activiteiten, enz. Voor openluchtklassen (= meerdaagse uitstappen) is er een aparte maximumfactuur. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Je vindt meer informatie in het schoolreglement.
Ja, zowel in de Tulpenstraat als op het Hertjen is er voorschoolse opvang vanaf 7 uur 's morgens tot het begin van de lessen. Na schooltijd is er op beide scholen opvang tot 18 uur. We organiseren dit met eigen personeel.
Nee. Dit organiseren we niet zelf. Wel zijn er opvanginitiatieven die onze infrastructuur afhuren. Info hierover vind je op Classdojo.
Ja hoor, maar er mag niets meegegeven worden voor de vriendjes.
Ja, maar bij aanvang van de lessen wordt deze afgegeven aan de klasleerkracht. Op het einde van de schooldag wordt het toestel teruggegeven. Wij zijn niet aansprakelijk bij verlies of defecten.
In onze eetzaal en op de speelplaats moeten de kinderen begeleid worden en in het oog gehouden worden. Hiervoor moeten wij mensen apart betalen. De prijs wordt afgesproken tussen alle scholen van onze scholengroep.
Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft, zonder dat er financiële problemen gemeld zijn of wanneer de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dit niet voor een oplossing, zal de school verdere stappen ondernemen. Vanaf dat moment kan er een bijkomende administratieve kost per factuur aangerekend worden. Meer informatie in het schoolreglement bij "betalingen".
Daarin ben je vrij. Wie het meldt en een kopie binnenbrengt of laat maken op school, krijgt een korting van 50% op de maximumfactuur.
Kinderen die niet-zindelijk zijn, maar wel de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn welkom op school, maar ouders zorgen zelf voor voldoende reserveluiers, reinigingsdoekjes en het voor het kind vertrouwde verzorgingsmateriaal. Niet-zindelijke kinderen betalen een pamperverwerkingskost van € 1,5 week . Dit geldt enkel voor de peuterklas en eerste kleuterklas. Kinderen mogen niet afgezet worden met een vuile nachtluier aan. Wanneer de leraar merkt dat een kleuter klaar is voor zindelijkheidstraining (luier meer dan 2 uur of tussen 2 plasmomenten droog), informeert zij bij de ouders of de ouders de training kunnen aanvatten. De school begint geen droogtraining op eigen houtje, het is immers belangrijk dat de aanpak thuis en op school dezelfde zijn. Wanneer ouders akkoord zijn en met training starten, stapt de school mee in dit proces en ondersteunt de ouders, indien nodig samen met CLB. Wanneer ouders nog niet bereid zijn om te starten, zal de school en eventueel het CLB de ouders stimuleren om toch zo vlug mogelijk de stap te zetten naar droogtraining. Het verversen van luiers is immers een tijdrovende bezigheid die de leerkracht verhindert om didactisch bezig te zijn met de klasgroep.
Ja, dat kan, maar enkel als dit document werd ingevuld en ondertekend.